jotta Sinä yhtä Valon kanssa olet

Jukka Hirvonsalo

Olen opastaja ja näkijä.

Elämäntehtäväni on opettaa ihmistä rakastamaan itseään ja tukea häntä luomaan korkeamman tahtonsa mukaisesti onnellisuuden virta toteuttamaan omaa elämäntehtäväänsä.

Varhaislapsuudesta alkaen minulla on toiminut valotietoisuuden kuuleminen ja näkeminen.

Osaaminsen erityisalueena on henkisten, sielullisten ja fyysisten lainalaisuuksien korkeampi tietous ja sen tuominen arjen rakenteisiin ihmisen avuksi rikastuttamaan elämää.

Olen ollut ihmisläheisessä työssä, pääasiallisesti sosiaali-, päihderiippuvuus- ja mielenterveysalueilla. Noin 25 vuotta olen toiminut erilaisissa kurssi-, koulutus- ja henkilökohtaisessa hoitotyössä.

Kouluttaja

Pidän luentoja ja kursseja ihmissuhteiden ja ryhmien toimivuuden parantamiseksi.työpaikoilla, järjestöissä sekä muissa yhteisöissä.

'Kuinka voin paremmin' tiedon avulla tuon laajasti monin tavoin esille ihmisen kyvyn käyttää sisäistä viisauttaan, osaamistaan ja ainutlaatuisuuttaan.

Opastaja

Opastan eri elämäntilanteissa ihmistä tulemaan tietoiseksi mistä on kysymys, ja miten itseänsä hoitaa ja rakastaa. Monipuolisen ja moniulotteisen tiedon kautta löydämme keinot fyysisen ja henkisen tasapainon saavuttamiseksi mm. ajattelun, ravinnon, hengitystekniikoiden sekä luonnonenergioiden avulla.

Annan opastusta nimemme sisältämästä elämäntehtävästä ja siihen liittyvistä ominaisuuksista joko henkilökohtaisissa tapaamisissa tai puhelimitse. Opastukset saa haluttaessa äänitteenä.

Kaikessa työssäni toimin Korkeamman Minän kautta ja enkelitietoisuudessa.

Rakkaudella Jukka Ilmari

***

"Pyrkiessämme korkeampaan ajatteluun
täytyy meidän toivottaa tervetulleeksi uusi tapa ajatella ja kokea.
Henkiseen maailmaamme, jonka olemme itse rakentaneet,
ei pääse mitään uutta, ellemme anna tietoista lupaa, että valotietous saa tulla maailmaamme työskentelemään kanssamme."
Jukka Hirvonsalo kirjassaan "Elämäni, ajatteluni luomus", 2005
.

zum Seitenanfang

seuraavan yhteisen retriittimme jukka hirvonsalon kanssa näet täältä
valo ja hiljaisuus & ...


***

ESOTEERINEN KOULU HELSINKI
KEVÄÄN 2009 OHJELMA

ONNELLISTUMISEN TIE

 

la 24.01.2009
Itsensä rakastaminen - elämänpyhyys - tie jumaluuteen

la 21.02.2009
Luomisen uusi vastuu - ykseysluominen

.la 28.03.2009
Illuusioiden pyhä luomisvoima - kärsimyskehon elämänvoima

la 18.04.2009
Ajatus - luominen - tie olemiseen

la 9.05.2009
Uuden maan ja taivaan rakentaminen, luominen, ihmisen osuus

la 13.06.2009


Rakkkaudeniloa ja kilvoittelua itsensä rakastamiseen

rakkaudella Jukka Ilmari iki-ihana

 

Paikka ROHKEA RUUSU,
Siltasaarenkadun ja Kolmannen linjan kulmassa Kalliossa

Rakkaudella - tervetuloa!

 

Mielellään ilmoittautumiset jonkinverran ennakkoon. Kiitos!
Vuokko: 0405281811
email: vuokko.hirvonsalo@kolumbus.fi
Jukka: e-mail: jukka.hirvonsalo@kolumbus.fi

zum Seitenanfang

 

ps. Jukka Hirvonsalon esoteerinen koulu 2008
esoteerinen koulu 2007
esoteerinen koulu 2006

 

 

22.6.2009